více aktualit naleznete zde...

  

PODMÍNKY PROVOZU NAŠÍ ZŠ V OBDOBÍ COVID-19

Vážení rodiče,

Do ZŠ bude umožněn vstup pouze dítěti zcela zdravému. To znamená, bez jakýchkoli příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci. Vztahuje se to i na zvracení a průjem.

V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si dítě v ZŠ v co nejkratší době vyzvednout. Do té doby bude dítě izolováno od ostatních.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění /rýma, kašel/ je umožněn vstup do ZŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení od lékaře!!!

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Chráníte nejen své děti, ale i sebe a v neposlední řadě i nás – zaměstnance ZŠ.

Ve škole dbáme na zvýšenou hygienu. Ve třídách, na toaletách i ve školní jídelně mají žáci k dispozici mýdla a desinfekci rukou. Prostory školy jsou pravidelně a často větrány. Žáky vedeme k dodržování doporučených odstupů. Ve školní jídelně jsou žákům individuálně vydávány příbory i jídlo.

Děkujeme.

 

 

 Přijďte se k nám podívat, bude se na vás těšit celý náš kolektiv i s bandou dětí.

děti2