Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Naše škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Rokytnou 67
675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace
  Rokytnice nad Rokytnou 15
  675 25 Rokytnice nad Rokytnou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace
  Rokytnice nad Rokytnou 15
  675 25 Rokytnice nad Rokytnou

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  školní telefon: +420 774 493 633
  ředitelka školy: +420 568 882 618, +420 774 493 631

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsrokytnicenr.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace
  Rokytnice nad Rokytnou 15
  675 25 Rokytnice nad Rokytnou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:
  zsrokytnicenr@seznam.cz
  reditelka@zsrokytnicenr.cz

 • 4.8 Datová schránka

  yipmg54

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-7758300287/0100 KB

6. IČO

70993271

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsrokytnicenr@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): yipmg54

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace, Rokytnice nad Rokytnou 15, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Rokytnice nad Rokytnou poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.