Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Pravidla online hodiny

Pravidla online hodinyZávazná pravidla pro on-line výuku

  • Žáci jsou povinni si před začátkem hodiny nachystat potřebné pomůcky na výuku (učebnice, sešity, pracovní sešity, pracovní listy, psací potřeby,…)
  • Na on-line hodinu se žáci připojují 5 minut před začátkem hodiny.
  • Na začátku hodiny se žáci pozdraví a zapnou kameru. Nevypínají ji po celou dobu trvání on-line hodiny!!!
  • Nepřítomnost na on-line hodině musí být doložena omluvenkou zákonného zástupce žáka  třídnímu učiteli nebo vyučujícímu učiteli.
  • Žáci nepořizují z on-line výuky žádné záznamy (video, audio, foto)!!!
  • Komunikace v chatu může být pouze v souvislosti s výukou, případně s organizací výuky!!!
  • Při záměrném narušování hodiny ze strany žáka, bude žák upozorněn a učitel mu může výuku přerušit (žák bude odpojen z on-line hodiny). Učivo si žák musí doplnit!
  • O narušování výuky bude vyučující neprodleně informovat třídního učitele a zákonného zástupce.
  • Nevhodné chování žáka během výuky v on-line hodinách bude hodnoceno na pedagogické radě a žák bude kázeňsky potrestán!

V Rokytnici nad Rokytnou 10 .2. 2021                              

Mgr. Jaroslava Ryglová                                                                                                 

ředitelka školy v. z.