Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Volby do školské rady

Volby do školské radyŘeditelství základní školy oznamuje, že volby do školské rady se uskuteční 6. října 2021 v době od 16. 30 hodin do  17. 00 hodin /před konáním třídních schůzek/ v budově základní školy a tentýž den v budově MŠ v době vyzvedávání dětí.  Hlasování bude tajné. Každý oprávněný volič si u volební komise vyzvedne hlasovací lístek, označí volenou osobu a vhodí do připraveného boxu. Návrhy na kandidáty mohou oprávněné osoby podat nejpozději do 14 dnů před volbami, tj. do 22. září 2021 u ředitele školy.

Návrh musí obsahovat:

  1. Název školy
  2. Jméno, příjmení a pobyt navrhovatele
  3. Jméno, příjmení a pobyt kandidáta
  4. Podpis
  5. Podepsané prohlášení, že souhlasí s navrženou kandidaturou a nejsou mu známy překážky volitelnosti.

Kandidáti budou zveřejněni 23. září 2021 na stránkách školy, ve vývěsní skřínce a na nástěnce v šatně MŠ.